Devlet Yardımları

Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır? Son yıllarda pandemi ile birlikte başlayan ve Avrupa’da patlak veren savaş nedeni ile bir çok ülkede gıda krizi ve mali zorluklar baş göstermeye başladı.

Özellikle ülkemizde hızla yükselen enflasyon dar gelirli aileleri de daha zor durumlara düşürdü. Bunu bilincinde olan devletimiz ise vatandaşların bu zor dönemlerini daha rahat atlatmaları için sosyal yardımları birbiri ardına sıraladı.

Ülkemizde ki dar gelirli ve yoksul vatandaşlar e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlatmış olduğu sosyal yardımlara başvurabiliyor. E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile başvurunuzu kolayca yapabiliyorsunuz. Yine sosyal yardım başvuru sonucunu e-devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyorsunuz. E-devlet platformu üzerinden yapılabilen sosyal yardım başvuruları ile ilgili ise kafalarda bir çok soru işareti var.

Bizlerde bu yazımızda sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, e-devlet sosyal yardım başvurusu kaç günde sonuçlanır vb. sorularla ilgili en çok merak edilen konuları ele alacağız. Öncelikle sosyal yardım nedir sorusunun cevabını vermeye çalışalım.

İçerikte Neler Var?

Sosyal Yardım Nedir?

Sosyal Yardım Nedir

Sosyal yardım, toplumda ihtiyaç sahibi olan bireylere veya gruplara yapılan maddi veya manevi desteklerin bütününe denir. Sosyal yardımlar, ekonomik, sosyal veya sağlık gibi çeşitli sebeplerle geçici veya kalıcı olarak yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefler.

Genellikle devlet ve belediyeler tarafından yürütülen sosyal yardım programları sosyal adaleti sağlama, dezavantajlı grupları destekleme ve toplumsal refahı artırma amacını taşır.

Sosyal yardımlar, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim, barınma, gıda, giyim gibi alanlarda yapılmaktadır. Bu yardımlar, gelir düzeyi düşük ailelere, engellilere, yaşlılara, yetimlere, göçmenlere, afetzedelere ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik olarak gerçekleştirilir. Sosyal yardımlar, nakdi destekler, gıda yardımları, sağlık hizmetleri, barınma imkanları, eğitim bursları, kırtasiye malzemeleri, sıcak yemek hizmetleri gibi farklı şekillerde sunulabilir.

Sosyal yardımlar, toplumsal dayanışma ve sosyal adalet prensiplerine dayanır. Toplumun her kesimine yardım ulaştırarak sosyal dengesizlikleri azaltmaya çalışır. Sosyal yardımlar, bireylerin güvende hissetmelerini, temel ihtiyaçlarını karşılamalarını ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlar.

Bu şekilde sosyal yardımlar, dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal eksiklikleri gidermek ve toplumsal refahı artırmak için önemli bir rol oynar.

Ayrıca Bakınız >>>>>>>> PTT 700 TL Yardım Başvurusu

Devlet Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Devlet Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar Nelerdir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir çok sosyal yardım türü bulunuyor. Bu yardım türleri Aile, Barınma-Gıda, Engelli-Yaşlı, Eğitim ve Sağlık alanında. Bu yardım türlerini “yardım türü ve kapsamı” şeklinde daha da geniş inceleyecek olursak;

Türkiye Aile Destek Programı

Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile düzenli sosyal yardım programlarımız özelinde belirlenen tematik şartları taşımadığı için bu yardımlardan faydalanamayan belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımızın da desteklenmeleri amacıyla yürütülen yardım programı kapsamında yalnızca gelir kriteri dikkate alınmak suretiyle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlanmaktadır.

Tutar:

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;
• 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,
• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,
• 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,
• 1.372,30 TL üzeri – 2.835,60 arasında olan hanelerimize ise aylık 850
TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk Bileşeni kapsamında;
• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,
• 3 çocuklu hanelere 450 TL,
• 4 çocuklu hanelere 550 TL,
• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

Ödemeler 1 yıl süreyle aylık olarak yapılacaktır.

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.

Tutar:

• Birinci çocuk için 300 TL 
• İkinci çocuk için 400 TL
• Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

Ödemeler tek seferliktir.

Daha fazlası için Şartlı Doğum Yardımı Nedir? Kimlere Verilir? Nasıl Alınır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

Tutar: 400 tl

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Tutar: 1.000 TL

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı 

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.

Tutar: 600 TL

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir. 

Tutar: 800 TL

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Asker Çocuğu Yardımı 

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. 

Tutar: 350 TL

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat veya yaralı bilgisi iletilen kişilere yapılacak yardımlar ile şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yapılan yardımları kapsamaktadır.

Mutlaka Okuyun  Tek Seferlik Yardım Nedir?

Tutar: Muhtelif yardımlar ile tedavi gören yaralılara yönelik ulaşım ve barınma yardımı kapsamında yapılan yardımlarda tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişiler için 50.000 TL’yi geçmeyecek şekilde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Kapsamdaki kişilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilenlere yönelik kaynak aktarımları tek seferliktir.

Terör Zararı Yardımları 

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlardır. 

Tutar: Hane başı aylık azami 1.500 TL 

Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Afet-Acil Durum Yardımları 

Afet-Acil Durum Yardımları: Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Tutar: Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak  5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Barınma Yardımları: Afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Tutar: İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;
• Ev onarımlarında 75.000 TL’ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL’ye kadar
• Betonarme ev yapımlarında 200.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Ev Eşyası Yardımları: Afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere yapılacak ev eşyası zararı yardımlarını kapsamaktadır. 

Tutar: Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı vb. felaketler nedeniyle hanesi zarar görenlere ev eşyası zararı yardımı kapsamında  50.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Acil Durum Yardımı: 9 kişi ve/veya üzeri ölümlü veya yaralanmalı her türlü kazalar ile afet ve acil durum olarak değerlendirilebilecek hallerde ayrıca bir veya daha fazla kişinin ölümü ya da yaralanması ile sonuçlanan hava aracı kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aileleri ile yoğun bakımda yatan, cerrahi işlem geçirmiş ya da tıbbi tedavi süreçleri en az 3 ay sürecek olan yaralı vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımlardır.

Tutar: Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirlenmektedir. 

Ödemeler: Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Vefat Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır.

Tutar: 1.237,81 TL

Ödemeler tek seferliktir.

İşe Yönlendirme Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarına yapılan nakdi yardımlardır.

Tutar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10’una kadar yardım verilmektedir. (2023 yılı için 0-850 TL)

Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

İşe Başlama Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır.

Tutar: Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2023 yılı için 3.336 TL)

Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Gıda Yardımları 

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

Tutar ve ödemeler: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.

Öğle Yemeği Yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.

Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanmaktadır.

Her iki eğitim öğretim döneminde her gün öğrencilerin öğle yemeği karşılanmaktadır. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Aşevleri 

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir. 

Sıcak yemek şeklinde verilmektedir. Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.

Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine  yönelik yürütülen yardımlardır.

Tutar: İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;
• Basit ev onarımlarında 35.000 TL’ye kadar
• Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL’ye kadar
• Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL’ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL’ye kadar
• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Ödemeler, Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı 

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır. 

Tutar: Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanmaktadır. 

Ödemeler: Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılmaktadır.

Yakacak Yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

Tutar: Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak 2023 kömür döneminden itibaren Bakanlığımızca belirlenecektir.

Ödemeler: Kış ayları öncesinde belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Bakınız >>>>>>>> Sobalık Odun Fiyatları

Doğal Gaz Tüketim Desteği

3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır.

Tutar: Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Ödemeler: Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlar Genel Müdürlükçe belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte gerçekleştirilmektedir.

Elektrik Tüketim Desteği

Program iki bileşenden oluşmaktadır;
• Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere
• Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca  ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır. 

Mutlaka Okuyun  Başarı Teşvik Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tutar:  1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (110,58 TL)
• 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (147,44 TL)
• 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (184,30 TL)
• 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (221,16 TL)
• Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (221,16 TL) karşılığı tutarınca destek sağlanmaktadır.

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Sosyal Uyum Yardımı (SUY)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. 

Tutar: Aylık ödeme: Kişi başı 300 TL
Çeyreklik Dönemlerde:
– 1-4 kişilik hanelere 600 TL,
– 5-8 kişilik hanelere 300 TL,
– 9 ve üstü kişilik hanelere 100 TL olacak şekilde hane başı ödeme yapılmaktadır.

Ödemeler aylık yapılmaktadır. Öte yandan çeyreklik dönemlerde ek ödeme yapılmaktadır.

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.
• Program 18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu haneleri
• Hanede en az 1 engelli (sağlık raporunda engellilik oranı 40% ve üzeri) bulunan haneleri
• 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu haneleri kapsamaktadır.

Tutar: Kişi Başı 450 TL, tam bağımlı engelli birey için ek ödeme 1.200 TL

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yaşlı Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Tutar: 2023 dönemi için 1.997,70-TL

Ödemeler aylık yapılmaktadır. Yaşlılık Maaşı Nedir? Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Engelli Aylığı 

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Tutar: 2023 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 1.594,70-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı  2.392,05-TL

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Engelli Yakını Aylığı 

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Tutar: 2023 dönemi için 1.594,70-TL

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Ulusal Vefa Programı

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet programıdır. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 60 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde program kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır.

Tutar: Vatandaşa herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ayni hizmet verilmektedir.

Engelli İhtiyaç Yardımları 

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülmektedir. 

Tutar ve ödemeler: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri 

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların GSS primleri ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. 

Tutar: G0 Prim tutarı 400,32 TL

Kişi adına GSS primi Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay Bakanlığımız tarafından ödenmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik)

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.  

Tutar: Gebelik döneminde aylık 200 TL, çocuk için aylık 100 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 500 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL

Ödemeler: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

GSS Katılım Payı Ödemeleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.

Tutar: Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete ve optik muhteviyatında ödedikleri  katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından söz konusu kişilere geri ödenmektedir.

Ödemeler: İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilmektedir.

Kronik Hastalık Yardımı 

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. 

Tutar: 2023 dönemi için
Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 3.445,77-TL,
Orta Silikozis aylığı (%35-%54) 3.938,03-TL,
Ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 4.388,08-TL

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler 

Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır.

Tutar: 2023 dönemi için
Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 3.445,77-TL,
Orta Silikozis aylığı (%35-%54) 3.938,03-TL,
Ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 4.388,08-TL

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği

Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeninden faydalanan hanelere elektrik kesintisinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilmektedir. Ayrıca bu hanelerin tek sefere mahsus olmak üzere cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları Vakıf mali imkanları ile karşılanabilmektedir.

Tutar: Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için üst sınır belirlenmemiş olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mali imkanlarınca yapılabilmektedir.

Ödemeler: Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.

Tip -1 Diyabet Tanısı Almış Kişilere Yönelik Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen hanelerdeki Tip-1 Diyabet tanısı almış 0-22 yaş arasındaki kişileri kapsamaktadır.

Tutar: Glikoz ölçüm cihazı temini sağlanmaktadır. Ayni hizmet verilmektedir.

Ücretsiz Ders Kitabı

İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir.

Tutar: Ders kitabı olarak verilmektedir. 

Ödemeler: Öğrenim dönemleri öncesinde kitaplar teslim edilmektedir. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımları 

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Tutar: İlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL;
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen YŞEY programı Türkiye Kızılay Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ana uygulayıcı ortak olarak yürütülmektedir. Okul devamlılığını teşvik ederek kayıp nesil oluşumunun önüne geçilmesinin hedeflendiği sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi yabancılara yönelik uygulanan nakit ve çocuk koruma bileşenlerinden oluşan yardım programıdır.

Tutar:

 • Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
 •  Kız öğrencilere aylık 100 TL,
 •  Erkek öğrencilere aylık 90 TL
 • 9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
 •  Kız öğrencilere aylık 150 TL,
 •  Erkek öğrencilere aylık 130 TL

Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.

Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde destek sağlanmaktadır.

Mutlaka Okuyun  Boşanmış Dul Kadın Maaşı Ne Kadar

Tutar: Özel eğitim ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilerin okullarına ücretsiz erişimi sağlanmaktadır.

Ödemeler: Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Eğitim Materyali Yardımı

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Tutar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.

Ödemeler: Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım teslimatı yapılmaktadır.

Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı

MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Tutar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödemeler: Her iki eğitim-öğretim döneminde her gün karşılanmaktadır.

Anaokulu/Ana Sınıfı Yardımı

Çocuğu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu veya ana sınıfına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan ailelerin okula ödemekle mükellef olduğu giderler Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Tutar: Velilerin ödemekle yükümlü oldukları ücretler onlar adına Bakanlığımızca doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına ödenmektedir. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Kur’an Kursu Destek Programı

Çocuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı resmi Kur’an Kurslarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan ailelerin kursa ödemekle mükellef olduğu giderler Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Tutar: Velilerin ödemekle yükümlü oldukları ücretler onlar adına Bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı’na ödenmektedir. Program Diyanet İşleri Başkanlığı’na kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Eğitim Yardımları Kapsamında Ulaşım Giderlerine Yönelik Yardımlar

3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır.

Tutar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esas olup ödeme tutarı 2023 yılı için 750 TL olarak belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşamamaktadır. 

Ödemeler: Destek Programına ilişkin başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. 

Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Tutar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.

Ödemeler: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.

Muhtelif Eğitim Yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

Tutar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödemeler: Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım yapılmaktadır.

Kaynak

Sosyal Yardım Kimlere Verilir?

Sosyal yardımlar dar gelirli, ihtiyaç sahibi, işsiz, engelli ve kimsesi olmayan yaşlı vb bireylere verilir. Geliri olan ailelerin ise hane halkı kişi başı aylık kazancın güncel asgari ücretinden 1/3 ünden daha az olması gerekiyor. Kimlerin sosyal yardım alabileceğiniz kısaca özetleyecek olursak;

 • Muhtaç ve işsiz vatandaşlar
 • Muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlar
 • Engelliler
 • Kronik hastalar
 • Afetzedeler
 • Sahipsiz ve gelirsiz yaşlılar
 • Kimsesizler
 • Şehit ve gazi aileleri
 • Muhtaç asker yakınları
 • Sonradan TC vatandaşlığına geçen mülteciler ya da sığınmacılar.

-Kişilerin sosyal yardım alabilmeleri için hane bireylerinden birinin üzerine kayıtlı menkul ya da gayrimenkul olmaması zorunludur.

Belediyeler Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi iseniz bağlı bulunduğunuz il ve ilçe belediyelerine bizzat başvuruda bulunarak aşağıda ki sosyal yardımları alabilirsiniz;

 • Gıda ve erzak yardımı
 • Odun ve kömür yardımı
 • Mobilya ve eşya yardımı
 • Giysi yardımı
 • Kırtasiye yardımı
 • Medikal malzeme ve tıbbi cihaz yardımı
 • Sağlık yardımı
 • Öğrenciler için kırtasiye yardımı
 • Öğrenciler için eğitim ve burs yardımı
 • Sosyal destek kartı yardımı
 • Aşevlerinde günlük sıcak yemek dağıtımı
 • Kira yardımı
 • Elektrik, su, doğalgaz vb. fatura yardımı
 • Engelliler için yapılan yardımlar
 • Kronik hastalar için yapılan yardımlar
 • Gelirsiz ve sahipsiz dul kadınlar için yapılan yardımlar
 • Yaşlılar için evde yaşlı bakım hizmeti
 • Muhtaç asker ailelerine yönelik olarak yapılan yardımlar
 • Şehit ve gazi ailelerine yönelik olarak yapılan yardımlar
 • Afetzede vatandaşlar için yapılan yardımlar
 • Diğer yardımlar

Not: Belediyelerin verdiği yardımlar bütçeye ve yardım türüne göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca her belediyenin yaptığı yardım miktarları aynı değildir. Belediye yardımları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Alo 153 Beyaz Masa hattını arayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Yukarıda saydığımız yardımların tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli, ihtiyaç sahibi, afetzede, engelli, çalışamıyor durumda olan aile bireyleri için yapılıyor. Kısaca özetleyecek olursak;

 • Gıda ve erzak yardımı
 • Odun ve kömür yardımı
 • Çocuklar için SED yardımı
 • Çocuklar için şartlı eğitim yardımı
 • Çocuklar için şartlı sağlık yardımı
 • Doğalgaz fatura yardımı
 • Aile Destek Paketi Yardımı
 • Elektrik tüketim desteği yardımı
 • Kronik hastalar için elektrik tüketim desteği yardımı
 • Çocuklar için kırtasiye yardımı
 • Dul kadınlara ve yetim çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanması
 • 65 yaş üstü yaşlılara 65 yaş aylığı bağlanması
 • Engelli vatandaşlara engelli aylığı bağlanması
 • Silikozis, SSPE ve tüberküloz hastalarına aylık bağlanması
 • Şartlı gebelik yardımı
 • Şartlı doğum yardımı
 • Diğer yardımlar

Not: Daha fazla bilgi almak için ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü de yardım yapan kurumlardan biri. Yetim ve öksüz çocuklar ve engelliler için fakirlik maaşı bağlayan kurum için başvurular e-devlet üzerinden yapılamıyor. Bunun için yapmanız gereken kurumun size en yakın temsilciğine giderek bizzat başvuru yapmanız. Kurumun yaptığı yardımlar:

 • Kuru gıda yardımı
 • Aşevi yardımı
 •  Öğrenciler için eğitim ve burs yardımı
 • Vakıfevi hizmeti
 • Fakirlik maaşı yardımı

E-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemine TC kimlik ve no ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına hangi yardım türünden yardım alacaksanız yazıp, sonrasında karşınıza çıkan ekranda başvuru formunu doldurmanız yeterli. Sosyal yardım başvurusu kaç günde sonuçlanır diye soruyorsanız bu durum yardım türüne göre değişebiliyor.

E-Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıda saydığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara e-devlet platformu üzerinden başvurabilirsiniz.

Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklamanız yeterli. Sonrasında başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-Devlet Sosyal Yardım Başvuru Formu

E-devlet üzerinden sosyal yardım için başvuruda bulunduğunuzda doldurmanız gereken formdur. Bu formda iletişim bilgileriniz ile birlikte adres bilgileriniz istenir. Formu eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olun. Aynı zamanda sosyal yardım formunda mesleğinize, aylık kazancınıza ve hane giderlerinize ait doldurmanız gereken bölümlerde bulunuyor.

Bu bilgilerin istenmesinin nedeni gerçekten sosyal yardım yapılmasını gerektirecek durumda olup olmadığınızın tespit edilmesi. Bu nedenle bu aşamada gelir beyanı ile ilgili doğru bilgiler girmeniz oldukça önemli.

Eğer yardıma ihtiyacınız olmadığı halde bilgilerde sahtecilik yapıp sosyal yardım almaya başlarsanız ve bu durum tespit edilirse ödemeleriniz kesilir ve cezai işlem uygulanır. Aldığınız tüm yardımlar ise güncel yasal faizi ile birlikte geri alınır. Üstelik sonrasında ihtiyaç durumunuz ortaya çıktığında yardım programlarından faydalanamayabilirsiniz.

E-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır? Sosyal yardım başvurusunda bulunan bir çok kişinin aklında Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır sorusu var. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi e-devlet üzerinde yapılan sosyal yardım başvuruları bir ön başvuru niteliğindedir. Ön başvurular değerlendikten sonra başvuru sonuçları açıklanıyor.

Sonrasında başvuru yapılan yardımın niteliğine göre ihtiyaç sahibinden bazı belgeler talep edilebilir. Bu belgelerle birlikte ilgili kuruma şahsi olarak başvurmanız gerekebilir. E-devlet sosyal yardım başvurularının sonuçlanması genellikle 1 ile 2 hafta arasında değişebiliyor.

Ancak deprem veya sel gibi doğal ve yıkıcı afet durumlarında yoğunluktan dolayı bu süreç uzasa da en fazla 4 haftayı bulabilir.

E-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Belli Olur

Genellikle bu süre 7-14 gün arasıdır. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi doğal afet gibi durumlar söz konusu olduğunda bu süre 30 güne kadar çıkabiliyor.

E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğer yardım talebinde bulunduysanız yine e-devlet sistemine TC kimlik no ve şifre ile giriş yaparak başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bunun için direkt https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine veya https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Belediye Yardımları sorgulama işlemi için Alo 153 beyaz masa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım sorgulama için Alo 183 ve Alo 144 sosyal destek hatlarını kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda e-devlet sosyal yardım başvurusu kaç günde sonuçlanır? E-devlet sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır? devletin verdiği sosyal yardımlar nelerdir gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Eğer e-devlet sosyal yardım başvurusu kaç günde sonuçlanır sorusu ile ilgili aklınıza takılan bir konu varsa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin.

İçeriği oylayın

eyardımlar

Amacımız tüm yardım ve destek programları ile ilgili doğru bilgileri herkese ulaştırmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu