Güncel Bilgiler

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi?

Hem Kocadan Hem Babadan Maaş Alınır Mı? Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi? Kocasından Emekli Maaşı Alan Babasından Alabilir Mi? Hem Eşten Hem Babadan Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Günümüzde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik bağımsızlığına yönelik çabalarda önemli adımlar atılmış olsa da, bazı durumlar hala karmaşık tartışmalara sebep olabiliyor. Bu bağlamda, bir kadının hem eşinden hem de babasından maaş alma durumu, geniş çapta dikkate alınması gereken bir konu.

Özellikle dul kadınların mali durumu ve gelir kaynakları, sosyal, kültürel ve yasal faktörlerin birleşimiyle şekillenir. Dolayısıyla, dul kadınların hem eşleri hem de babaları tarafından sağlanan maaşlara sahip olup olamayacağı, hem hukuki düzenlemeler hem de toplumsal algılarla ilgili karmaşık bir sorudur.

Yasal açıdan, farklı ülkelerde dul kadınların eşlerinden ve babalarından maaş alma hakkı konusunda çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Örneğin, bazı ülkelerde dul kadınlar, eşlerinin ölümü durumunda eşlerinden emekli maaşı veya sosyal güvenlik yardımı alabilirken, diğer ülkelerde bu haklar daha sınırlı olabilir veya tamamen ortadan kalkabiliyor.

Benzer şekilde, bazı yasal sistemlerde dul kadınlar, babalarının maaşından belirli bir süre veya belirli koşullar altında yararlanma imkanına sahip olabilirken, diğer ülkelerde bu tür bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak yasal düzenlemelerin yanı sıra, toplumsal algılar ve kültürel faktörler de bu tartışmada önemli bir rol oynuyor. Toplumların kadınların mali bağımsızlığına yönelik tutumları ve beklentileri, dul kadınların eşlerinden ve babalarından maaş alma durumuna ilişkin algıları etkileyebilir.

Bazı toplumlarda, dul kadınların bu tür maaşlara sahip olması kabul edilebilir ve desteklenirken, diğer toplumlarda bu durum daha fazla eleştirilebilir veya hatta tabu olarak kabul edilebilir.

Bu kültürel ve toplumsal faktörler, dul kadınların mali güvence arayışında karşılaştıkları zorlukların ve sınırlamaların anlaşılmasını sağlamak için dikkate alınmalıdır. Ancak bizim ülkemizde durum biraz daha farklı.

Ülkemizde eşi vefat eden kadınlar için yıllar önce çıkan düzenleme ile kimseye muhtaç kalmadan yaşayabilmesi için devlet tarafından maaş bağlanıyor. Yine aynı şekilde babası vefat eden kadınlar da babasından dolayı maaş alabiliyor.

Babası vefat eden kadın yetim maaşı alabilirken, eşi vefat eden kadın da dul maaşı alabiliyor. Bazı şartların tamamlanması durumunda dul kadın hem eşinden ötürü dul maaşı alabilirken, aynı şekilde babasının vefatı üzerine yetim maaşı da alabilir. Eğer babasının vefatından dolayı yetim maaşı alan kadınlar dul, boşanmış veya bekar kaldıkları sürece de ömür boyu bu maaşı alabilir.

Bizlerde sizler için bu konuda derinlemesine bir araştırma yaptık. Bu yazımızda dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi? Dul kadın iki tane maaş alabilir mi? Ölen eşinden maaş emekli maaşı alan kişi babasından da maaş alabilir mi gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. İncelememizin sonunda dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi ile ilgili artık aklınızda bir soru işaret kalmayacak.

SSK Emeklisi Dul Kadın SSK Emeklisi Babasından Maaş Alabilir Mi?

SSK emeklisi dul kadın, babasının vefat etmesi durumunda dul olduğu için babasının emekli maaşını alabilir. Kanuni olarak kocası vefat eden kadın emekli maaşını almaya hak kazanır. Aynı şekilde kadın eğer dul, bekar ya da boşanmış ise babasının ölmesi durumunda yetim maaşı alabilir.

Mutlaka Okuyun  Senetle Borç Para Veren Yerler

Ölen babası herhangi bir SGK bağı var ise bu haktan dul kadın faydalanabiliyor.

Ayrıca Bakınız >>>>>>>> Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Dul Kadına Hem Babadan Hem Eşten Maaş Bağlanabilir Mi?

Dul Kadına Hem Babadan Hem Eşten Maaş Bağlanabilir Mi?

Dul kadına hem babadan hem de eşten maaş bağlanabilmesi için öncelikle SGK tarafından belirlenen bazı kriterlerin yerinde olması gerekiyor. Daha da açacak olursak bir kadının hem babasından hem eşinde maaş alabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumlarında farklı sigortaların olması gerekiyor. Örneğin eğer eş SSK emeklisi ise babanın bağkur emeklisi olması gibi veya tam tersi.

Dul maaşında 01.10.2008 tarihinden sonra Emekli sandığı veya bağkur primine tabi olanlar için asgari 1800 gün, sigortaya bağlı olanlar içinse asgari 900 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.

Ölen Eşinin Emekli Maaşını Alan Kişi Babasından da Maaş Alabilir Mi?

Yargıtay kararı ile daha net bir görüntü veren bu karara göre dul kadın hem eşinden hem de babasından emekli maaşı alabilir. Bu maaşı alabilmek içinse SGK il müdürlüklerine giderek ölüm belgesi ve aile bildirimi ile şahsi olarak başvurulması gerekiyor.

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi?

Dul kadınlar için mali güvence sağlama ve ekonomik bağımsızlık, toplumda önemli konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda, bir kadının hem kocasından hem de babasından maaş alma durumu, uzun süreli tartışmalara sebep olmuştur.

Ancak, Türkiye’de bu konudaki yasal durum 2008 yılında Yargıtay kararıyla belirlendi. Bu başlıkta “Dul Kadın Hem Kocasından Hem Babasından Maaş Alabilir Mi?” sorusuna yanıt arayacak ve 2008 Yargıtay kararının bu konudaki etkilerini inceleyeceğiz.

Yasal Düzenlemeler Öncesi Durum:

Öncesinde, dul kadınların hem kocasından hem de babasından maaş alma konusu belirsizliklerle dolu bir alandı. Yasal düzenlemeler bu konuda net bir çerçeve sunmamıştı ve dul kadınlar mali açıdan sıkıntılarla karşılaşabiliyordu. Dolayısıyla, bir kadının hem kocasından hem de babasından maaş alıp alamayacağına ilişkin belirli bir yol haritası yoktu.

2008 Yılında Yargıtay Kararı

Ancak, 2008 yılında Yargıtay, bu konuya ilişkin önemli bir karar verdi ve dul kadınların hem kocasından hem de babasından maaş alma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Yargıtay’ın bu kararı, dul kadınların mali güvencesini sağlama ve ekonomik bağımsızlıklarını koruma yolunda önemli bir adım olarak kabul edildi. Bu karar, hem hukuki düzenlemelerde bir açığı kapatmış hem de toplumsal farkındalığı artırmıştır.

Yasal düzenleme gelmeden önce kadının iki maaş alabilmesi için toplam alınan maaşın asgari ücreti geçmemesi gerekiyordu. Ancak düzenleme sonrası bu düzenleme de tamamen kaldırıldı (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2011/2938).

Yasal Düzenlemelerde Değişiklikler

Yargıtay’ın 2008 kararı, dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi sorunsalını vurgulamış olsa da, yasal düzenlemelerde henüz geniş çaplı bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle, bireysel davalara bağlı olarak mahkeme kararları bu konuda belirleyici olabilmektedir. Ancak, Yargıtay’ın bu kararı, benzer durumdaki diğer davalarda emsal teşkil ederek, dul kadınların haklarını korumaya yönelik bir rehberlik sağlamıştır.

Toplumsal Algı ve Destek:

Yargıtay’ın 2008 kararı, sadece yasal bir değişiklik getirmekle kalmamış, aynı zamanda toplumsal algıda da bir değişim yaratmıştır. Bu karar, dul kadınların mali güvence sağlama ihtiyaçlarının önemini vurgulamış ve toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını teşvik etmiştir.

Mutlaka Okuyun  Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kimlerdir?

Dul kadınların hem kocasından hem de babasından maaş alma hakkının kabul edilmesi, kadınların ekonomik bağımsızlık ve güvenceye erişim konusunda daha güçlü bir konuma gelmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu kararın toplumsal destek açısından da önemli bir rolü vardır. Dul kadınların hem kocasından hem de babasından maaş alma hakkına sahip olmaları, toplumun daha adil ve eşitlikçi bir perspektifle bakmasını sağlamıştır. Kadınların, evlilik dışındaki ilişkileri veya dul kalmaları durumunda da mali güvenceye sahip olmaları, kadın hakları mücadelesi açısından önemli bir adımdır.

Ancak, yine de bu konuda bazı tartışmalar ve eleştiriler mevcuttur. Bazı kişiler, dul kadınların iki kaynaktan maaş alma hakkının adil olmadığını ve mali yükümlülüklerin sadece bir kaynağa bırakılması gerektiğini savunurken diğer bir kısım ise, dul kadınların ekonomik güvenceye erişimlerini kolaylaştırmak adına bu hakka destek vermektedir. Bu farklı bakış açıları, konunun karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi sorusu, 2008 Yargıtay kararıyla belirlenmiş ve bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Bu karar, dul kadınların ekonomik güvenceye erişimini artırmak ve mali bağımsızlık sağlamak adına önemli bir adımdır.

Bununla birlikte, yasal düzenlemelerde daha geniş çaplı değişiklikler ve toplumsal destek, dul kadınların bu haklarına daha fazla güvence sağlayacaktır. Dul kadınların mali güvenceye erişimini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları mücadelesi için önemli bir adımdır.

**Dul kadının eşinden dolayı aldığı maaş sadece tekrar evlenmesi durumunda kesilir. Çünkü bu maaş, kadının dul olması ve eşi tarafından ekonomik ihtiyaçlarının karşılanamaması durumundan dolayı verildiğinden, kadının evlenmesi halince ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir eşe sahip olduğundan otomatik olarak kesilir.

**Dul maaşı alan bir kadın işe girmesi veya başka bir kurumdan maaş alması durumunda dul maaşı kesilmez. Aynı zamanda eşinden dolayı maaş aldığı süre içinde çalışıp emekli olursa hem emekli maaşını hem de dul maaşını alabilir. Bunda herhangi bir sorun yoktur.

Hem Eşten Hem Babadan Maaş Alma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Yetim-Dul aylığı bağlanması talep dilekçesi, ölümün gerçekleşmesi sonrası eş veya anne-babanın sosyal güvenlik kurumuna başvurarak ölüm aylığı talep için kullanılır. Ölüm aylığı aileyi ekonomik anlamda ailenin geçimini sağlayan kişinin vefatı sebebi ile geride kalan yakınlara yapılan aylık ödemedir. Ölüm aylığından vefat eden kişinin belirli şartları taşıması halinde eş, çocuklar veya anne-babası faydalanabilir.

Hizmet süresi 5 yılı doldurduktan veya emekli olmaya hak kazandıktan sonra hayatını kaybeden kişilerin yasalarda ki şartları taşıyan eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı veya anne babasına ölüm aylığı bağlanır.

 • En az 5 yıl sigortalılık süresi bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
 • Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış
 • Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş.

Vefat eden kişi yukarıda ki şartlardan birini taşırken ölmüş ise, yakınları istekte bulundukları zaman dul ve yetim aylığı alabilirler.

Vefat eden kişi yukarıdaki şartlardan birini taşır iken vefat etmiş ise, yazılı istekte bulunulması halinde yakınlarına dul veya yetim aylığı bağlanır.

Ölüm Aylığını Kimler Alabilir?

Ölüm aylığı, bir kişinin ölümü durumunda geride kalanlara sağlanan bir sosyal güvenlik yardımıdır. Ölüm aylığı, genellikle ölen kişinin emekli, işçilik veya sigorta primlerine dayalı olarak bir aylık gelir sağlar.

Mutlaka Okuyun  BİM Yağ Fiyatları Güncel Sole 5 lt Fiyatı

Aşağıda, genel olarak ölüm aylığını kimlerin alabileceği konusunda bazı temel bilgiler vermeye çalıştık.

 • Eş ve Dul Kadınlar: Bir kişinin eşi veya dul kadını, eşin ölümü durumunda ölüm aylığına başvurabilir. Ölüm aylığı, dul kadına belirli bir süre veya ömür boyu maaş olarak ödenebilir.
 • Çocuklar: Ölen kişinin çocukları, belirli yaş sınırlamaları veya diğer kriterlerle ölüm aylığına başvurabilir. Ölüm aylığı, çocukların yaşına, eğitim durumuna veya diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 • Diğer Bağımlılar: Ölüm aylığı, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu diğer bağımlı kişilere de sağlanabilir. Bunlar arasında yaşlı veya engelli ebeveynler, bakıma muhtaç kişiler veya diğer aile üyeleri bulunabilir. Bu durumda, bağımlı kişilerin belirli kriterleri karşılaması ve belgeleri sunması gerekebilir.
 • Ölüm Aylığı Sigortası: Bazı kişiler, yaşam sigortası veya ölüm aylığı sigortası gibi özel sigorta poliçeleri satın alarak, ölüm durumunda geride kalanlara gelir sağlamak için önlemler alabilirler. Bu tür sigortalar, belirli bir prim ödemesi karşılığında, poliçede belirtilen hak sahiplerine ölüm aylığı ödemeleri yapabilir.
 • Anne ya da babasını kaybeden bir erkek 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim aylığı almaya devam eder. Öğrenci olarak eğitimine devam ederse bu yaş sınırı 25’e çıkmaktadır. Bu durum yalnızca erkek çocuğunda malullük durumu olursa değişmektedir.
 • Erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak maluliyeti bulunması durumunda yaş sınır olmadan ömür boyu yetim aylığı hakkı devam eder.
 • Anne ya da babasını kaybeden bir kız resmi nikahlı olarak evli değilse ya da alacağı aylık türünün kesilmesine sebep olacak bir işte sigortalı olarak çalışmadığı sürece, yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alabilir.

Bunlara ek olarak;

 • Vefat tarihinde evli olan kız çocuğunun boşanması,
 • Vefat tarihinde aylık almaya engel olacak şekilde çalışan kız çocuğunun işten ayrılması gibi bir durum söz konusu olduğunda maaş tekrar bağlanmaktadır.

Ayrıca vefat eden sigortalının anne ve babasının aylık alabilmesi için;

 • Sigortalının vefat etmeden önce bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında olması
 • Mal varlığının olmaması
 • Hiçbir sosyal güvence ve gelirinin bulunmaması gerekiyor.

Dul veya Yetim Aylığı Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

Dul ve yetim aylığı alınabilmesi için bazı belgelerin alınması ve hazır olması gerekiyor. Bu belgelerle birlikte aylık kime bağlanacaksa o kişinin bizzat SGK il müdürlüğüne gidip şahsi başvuruda bulunması zorunlu. Aksi halde herhangi bir maaş bağlanmaz.

Ayrıca ölen kişinin SGK geçmişinin iyi bilinmesi süreci hızlandıracaktır. Bu nedenle başvuruda bulunmadan önce vefat eden kişinin sigorta geçmişini iyi araştırmanız ve sigorta gün sayılarını bilmeniz gerekiyor. Dul ve yetim aylığı alınabilmesi için gerekli belgeler;

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
 • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
 • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
 • Ziraat Bankası hesap numarası
 • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu

Eğer vefat eden kişinin sigorta prim borcu varsa önce bu borcun ödenmesi gerekir. Eğer borç yoksa da vefat ettiği ayı takip eden ay başında maaş ödenmeye başlar.

Bu formlarda yer alan sorular doğru bir şekilde doldurulmalı, çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. Sonrasında da bu belge dosyanın bulunduğu SGK il Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Hangi il müdürlüğüne teslim edecekseniz Alo 170 SGK destek hattını arayabilir veya SGK iletişim kısmından il müdürlüklerini öğrenebilirsiniz.

Hem Kocadan Hem Babadan Maaş Alınır mı?

Birçok kişi hem eşten hem de babadan maaş alınır mı sorusunu merak ediyor. Aslında yukarıda ki başlıklarda bu sorunun cevabını verdik. Ancak özetleyecek olursak;

Kız çocuk çalışmıyorsa; ölen anne-babasından aylık alabilir. Eğer çalışmaya başlarsa da SGK’dan bağlanan maaşı kesilir. Emekli sandığından bağlanan aylık ise ve kız çocuğu SSK veya bağkurlu bir işte çalışacaksa kesilmez.

Bu yazımızda yasal düzenlemeleri de ele alarak Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi? sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Bu ve benzer konularda aklınıza takılan bir durum varsa lütfen yorum kısmından bize yazın. Moderatörlerimiz soruları inceleyerek gerekli cevapları yine yorum olarak size bildirecektir.

İçeriği oylayın

eyardımlar

Amacımız tüm yardım ve destek programları ile ilgili doğru bilgileri herkese ulaştırmak.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu